Upute za nošenje LocoLobo© Click&Go™ nosiljke

PODEŠAVANJE PANELA

Prije namještanja nosiljke potrebno je podesiti panel nosiljke u odnosu na veličinu Vaše bebe. Postavite nosiljku na ravnu podlogu kako biste podesili širinu i visinu panela. Širina panela se podešava tako što nosiljku skupite na onu širinu koja će osigurati da Vaša beba ima potporu od pregiba do pregiba koljena. Kada skupite panel, osigurajte ga čičkom koji se nalazi s unutarnje strane pojasa. Visina panela se podešava tako što ćete zategnuti gurtne na panelu nosiljke, čime ćete skratiti njegovu visinu. Visina panela treba biti tolika da njegov rub pruža potporu bebinom vratu, i ne smije biti iznad bebine glavice.

LocoLobo nosiljke za bebe, klokanica, mei tai, sling

*kliknite fotografiju da je uvećate

PODEŠAVANJE POJASA

Osigurajte pojas tako što ćete prikopčati kopče. Muški dio kopče prvo provucite kroz sigurnosnu gumicu, zatim ga prikopčajte u ženski dio kopče dok ne čujete “klik”. Zategnite pojas, a višak trake složite ispod gumice na traci (ne sigurnosnoj).

LocoLobo nosiljke za bebe, klokanica, mei tai, sling

*kliknite fotografiju da je uvećate

LocoLobo nosiljke za bebe, klokanica, mei tai, sling

NOŠENJE NA PRSIMA

Centrirajte bebu na sredinu nosiljke. Smjestite je tako da joj noge stoje simetrično.

LocoLobo nosiljke za bebe, klokanica, mei tai, sling

Lijevom rukom pridržavajte bebu, a desnom dignite panel preko bebe. Beba treba duboko sjediti u panelu.

LocoLobo nosiljke za bebe, klokanica, mei tai, sling

Desnom rukom prebacite naramenicu preko desnog ramena, dok bebu držite lijevom rukom.

LocoLobo nosiljke za bebe, klokanica, mei tai, sling

Zamijenite ruke. Dok držite bebu desnom rukom uhvatite lijevom naramenicu na leđima. Prikopčajte je na lijevu stranu panela nosiljke. Ponovite isto s drugom naramenicom.

LocoLobo nosiljke za bebe, klokanica, mei tai, sling

Naramenice su prekrižene.

LocoLobo nosiljke za bebe, klokanica, mei tai, sling

BEBU VADITE IZ NOSILJKE TAKO DA PRVO OTKOPČATE JEDNU NARAMENICU, ZATIM I DRUGU,
UVIJEK PRIDRŽAVAJUĆI BEBU SLOBODNOM RUKOM.
NIKADA NE OTKOPČAVAJTE PRVO POJAS.
NIKADA NE OTKOPČAVAJTE NARAMENICE ISTOVREMENO.

NOŠENJE NA BOKU

Dok Vam je nosiljka na boku centrirajte bebu na sredinu nosiljke. Smjestite je tako da joj noge stoje simetrično.

LocoLobo nosiljke za bebe, klokanica, mei tai, sling